Forvaltnings­kapitalen

Haugesund Sparebanks forvaltningskapital var ved utgangen av 2017 på 10.147,8 millioner kroner. Dette er en økning på 594,3 millioner kroner eller 6,2 prosent det siste året.

Økningen er noe høyere enn året før (3 prosent), og også noe høyere enn bankens budsjett. I forvaltningskapitalen er det ikke medregnet overføring av boliglån til Verd Boligkreditt AS på totalt 1.640,5 millioner kroner. Verd Boligkreditt AS benyttes aktivt av banken i forbindelse med bankens funding- og likviditetssituasjon. Det blir stadig viktigere for bankene å ha en slik mulighet for overføring av godt sikrede boliglån til et boligkredittforetak (OMF).

Bankens likviditet er god også ved inngangen til 2018, og innskuddsdekningen er fortsatt høy, 99,7 prosent i 2017 mot 97,7 prosent i 2016. Dette anses å være tilfredsstillende i forhold til bankens fastsatte mål om innskuddsdekning på minimum 85 prosent (innskudd i prosent av bokførte utlån).

Ved årsskiftet utgjorde bankens plasseringer i Norges Bank og andre kredittinstitusjoner, inklusiv bankens kontantbeholdning, 777,2 millioner kroner, en økning på 107,6 millioner kroner fra året før. Banken hadde ved årsskiftet løpende 3 obligasjonslån på totalt 600 millioner kroner, med forfall i perioden fra juni 2018  og fram til mai 2021. I tillegg hadde banken et ansvarlig obligasjonslån på 125 millioner kroner, tatt opp i 2014. Banken hadde også to fondsobligasjonslån på tilsammen 115 millioner kroner.

Bankens forretningsmessige avtaler med Haugesund kommune, Etne kommune, Karmøy kommune (sammen med Skudenes & Aakra Sparebank), Sveio kommune, Tysvær kommune, Utsira kommune og  Vindafjord kommune er viktige for banken. Styret ser det som svært viktig at Haugesund Sparebank, som den lokale banken, kan ha et totaltilbud av finansielle tjenester med betingelser, service og oppfølging som gjør at kommunene i bankens virkeområde ser seg tjent med å velge Haugesund Sparebank som bankforbindelse og finansiell samarbeidspartner. Avtalen med Karmøy kommune går ut 19. mars 2018.