Innskudd / dagligbank

Ved utgangen av 2017 utgjorde Haugesund Sparebanks samlede innskudd fra kunder 8.224 millioner kroner. Dette er en økning på 478,1 millioner kroner eller 6,2 prosent fra året før.

Innskuddsøkningen er høyere enn budsjettert, og også noe høyere enn året før da den var på 5 prosent. Personkundene står for 52 prosent av bankens innskudd, bedriftskundene for 27 prosent og det offentlige for 21 prosent.

Innskuddsmassens sammensetning pr. 31.12 2017 sammenlignet med 2016 var som følger:

INNSKUDDSMASSENS SAMMENSETNING (millioner kroner)                   2017                   2016
Bedriftskonto/Foreningskonto/Landbrukskonto 613,1 585,7
Personkonto 870,2 813,6
Seniorkonto 208,7 203,9
Boligsparing for ungdom (BSU) 206,6 190,9
Kapitalkonto/Plasseringskonto 2.140,9 2.125,5
31 dagers innskudd 676,0 774,9
Andre vilkår 3.508,5 3.081,4
Sum 8.224,0 7.745,9

Det framgår at banken har en svært positiv innskuddsutvikling i 2017. Innskudd på personkonto viser en økning på 7 prosent. Det er også stor økning på BSU-konto på 8,2 prosent. Samlet sett har banken gjennomsnittlig hatt en innskuddsøkning på 5,9 prosent de siste 3 årene. Denne positive utviklingen i bankens innskudd har sammenheng med fortsatt svært god oppslutning fra bankens etablerte kunder samt en rekke nye kundeforhold ved alle bankens kontorer. Haugesund Sparebank fikk tilsammen 2.242 nye kunder i 2017. Dette tyder på at bankens satsing på personlig service og sentral beliggenhet i byen og distriktet blir verdsatt. I tråd med den generelle samfunnsutviklingen tilbyr banken også alle typer av automat- og nettbanktjenester.

Over 80 prosent av bankens personkunder har nå tatt i bruk nettbank, hvor vi har ingen eller lave gebyrer knyttet til betalingsformidling og kontoinformasjon. Banken har egen App for banktjenester for iPhone og Android. Her kan kundene bl.a. få tilgang til mobilbank, SMS-tjenester, valutakalkulator, sparekalkulator, lånekalkulator, aksjekurser fra Oslo Børs samt mulighet for sperring av kort. Vår mobilbank gir nettbankkundene tilgang til de mest populære nettbanktjenestene på mobiltelefon og nettbrett. Bruk av mobilbanken har økt kraftig i 2017.  Dette er i samsvar med trenden vi ser for øvrig i markedet.  Det jobbes kontinuerlig med forbedring av brukervennlighet av nettbank og mobilbank. Banken tilbyr også BankID på mobil i tillegg til ordinær BankID i alle selvbetjeningskanalene. Dette forenkler hverdagen for de aller fleste nettbankkundene ettersom en nå kun trenger mobiltelefonen. Kundene kan nå også bli kunde via nettet med BankID. Banken har også tatt i bruk eSigneringsløsning.  Dette betyr at banken kan sende dokumenter og avtaler for elektronisk signering med BankID.  Våre kunder er dermed ikke avhengig av å komme fysisk i banken for å signere.  Denne tjenesten utvides vesentlig i tiden framover. Banken tilbyr også Småsparing, noe som betyr at kunden kan sparer litt penger hver gang det betales med bankkortet og kunden bestemmer selv sparebeløpet. I 2017 ble banken medeier i Vipps gjennom Balder Betaling AS, og vi distribuerer Vipps-produkter til kundene våre.

Bankens kundeprogram SPIRE (kunder mellom 0-25 år) har over 4.900 kunder. For kunder i målgruppen 0-12 år har banken en spareklubb med over 700 medlemmer pr. 31.12.2017. Ved å ha denne type spareklubb kan banken invitere til større aktiviteter og arrangement for denne målgruppen. Banken har lansert flere populære produkter for denne kundegruppen. Småsparing har blitt tatt godt imot. I tillegg har banken bankkort for barn. Det er også åpnet for at ungdom over 15 år kan få bankkort som kan benyttes til netthandel, med foreldrenes samtykke. Bankens seniorkunder har reduserte gebyrer på flere områder som en del av servicen mot denne gruppen kunder. Det har vært god oppslutning om de aktiviteter vi har for denne gruppen også i 2017, bl. a. både på grøtfester og kundeturer.