Tall fra kommunene hvor banken har kontor

Utviklingen for banken i alle kommuner der banken har kontor har vært god.

For de kommunene hvor banken har kontor gjelder følgende fordeling (millioner kroner):

Haugesund Bømlo Tysvær Vindafjord Sveio
  2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Innskudd fra kunder 3.148,0 3.127,3 430,7 427,4 749,9 656,6 1.610,3 1.517,1 341,1 271,4
Utlån 3.624,0 3.029,1 488,8 377,9 1.349,7 990,2 2.100,6 1.752,8 299,1 231,3

Det framgår av tallene at innskudd fra kunder i Haugesund fortsatt er større enn de samlede innskudd fra kunder bosatt i Bømlo, Sveio, Tysvær og Vindafjord. Imidlertid er utlån til kunder i disse kommunene hvor banken har kontorer, totalt sett noe høyere enn utlån til kunder bosatt i Haugesund. Av den totale aktivitetskapitalen i banken (sum av innskudd og utlån) gjelder 52 prosent kunder bosatt i Bømlo, Sveio, Tysvær og Vindafjord.

Det framgår av tallene ovenfor at utviklingen for banken i alle kommuner der banken har kontor har vært god.