Tall fra kommunene hvor banken har kontor

Utviklingen for banken i alle kommuner der banken har kontor har vært god.

For de kommunene hvor banken har kontor gjelder følgende fordeling (millioner kroner):

HaugesundBømloTysværVindafjordSveio
 2017201620172016201720162017201620172016
Innskudd fra kunder3.148,03.127,3430,7427,4749,9656,61.610,31.517,1341,1271,4
Utlån3.624,03.029,1488,8377,91.349,7990,22.100,61.752,8299,1231,3

Det framgår av tallene at innskudd fra kunder i Haugesund fortsatt er større enn de samlede innskudd fra kunder bosatt i Bømlo, Sveio, Tysvær og Vindafjord. Imidlertid er utlån til kunder i disse kommunene hvor banken har kontorer, totalt sett noe høyere enn utlån til kunder bosatt i Haugesund. Av den totale aktivitetskapitalen i banken (sum av innskudd og utlån) gjelder 52 prosent kunder bosatt i Bømlo, Sveio, Tysvær og Vindafjord.

Det framgår av tallene ovenfor at utviklingen for banken i alle kommuner der banken har kontor har vært god.