2017 i tall

Nye kunder
Resultat / mill. nok
Resultat etter skatt / mill. nok