Administrasjonen


ADMINISTRERENDE BANKSJEF

BENTE HARALDSON SYRE

Født 1972. Bosatt i Karmøy

Administrerende banksjef fra 1. april 2016.

Kredittsjef i Haugesund Sparebank fra 2009.

Utdannet statsautorisert revisor ved Norges Handelshøyskole.

Autorisert finansiell rådgiver.

Varamedlem til styret i Haugesund Sparebank fra 2011.

Har tidligere arbeidet som partner i Deloitte AS og revisjonssjef i Haugaland kommunerevisjon.


BANKSJEF KREDITT (NESTLEDER)

TORSTEIN LANGELAND

Født 1964. Bosatt i Tysvær

Banksjef (nestleder) fra 2016.

Banksjef fra 2009.

Banksjef næringsliv fra 1997. Ansatt i banken i 1986 som bedriftskonsulent.

Utdannet siviløkonom fra Høgskolen i Bodø.


ØKONOMISJEF

KÅRE GULLHAUG

Født 1955. Bosatt i Tysvær

Økonomisjef fra 1997.

Ansatt i banken i 1987 som intern revisjonssjef.

Utdannet revisor fra Skatteetatskolen.

Tilleggsutdannelse innen operasjonell revisjon og risikostyring, Certified Internal Auditor. Har tidligere arbeidet som skatterevisor hos Fylkesskattesjefen i Rogaland og som regnskapssjef hos Tveit Regnskap AS.

Varamedlem til styret i Eiendomsmegler A AS.


BANKSJEF (SPARING/PLASSERING)

TOVE STERNHOFF

Født 1966. Bosatt i Haugesund

Banksjef fra 2014.

Ass. banksjef fra 2009. Faktisk leder for Verdipapirforetaket i Haugesund Sparebank.

Ansatt i banken fra 1986, avdelingssjef

Aksje- og Investeringssenteret fra 2000.

Utdannelse fra Handelshøyskolen BI – Bank og Finans.

BI Finansiell rådgiver. Autorisert finansiell rådgiver.


LEDER RISIKOSTYRING / COMPLIANCE / HR

STEFFEN NÆSS

Født 1979. Bosatt i Haugesund

Leder for risikostyring i Haugesund Sparebank fra 2012.

Ansatt i banken fra 2006 i stilling som fagansvarlig risikostyring.

Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.


LEDER FOR DIGITALE KANALER OG BRUKEROPPLEVELSER

LILLIAN MEDBY

Født 1977. Bosatt i Haugesund.

Leder digitale kanaler og kundeopplevelser fra 2018

Ansatt i banken fra 2016 som Forretningsutvikler for DSS (De Samarbeidende Sparebankene).

Leder Kommunikasjonsavdelingen i Appex fra 2012.

Strategi, rådgivning og avdelingsleder i Netlife Research fra 2005.

Opera Software fra 2004.

Hovedfag i informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen.