Balanseutvikling 2013 – 2017

Beløp i hele 1.000 kroner

EIENDELER20132014201520162017
Likvider654 088755 193893 198669 619777 154
Verdipapirer761 001820 450863 757895 4841 059 489
Utlån6 814 4997 072 1427 453 8277 924 2418 250 122
 – sum nedskrivninger-69 900-58 010-61 896-49 073-49 935
Andre eiendeler127 847159 949124 475113 270111 004
Sum eiendeler8 287 5358 749 7249 273 3619 553 54110 147 834

 

GJELD OG EGENKAPITAL20132014201520162017
Innskudd fra banker53 7483 6174 1106 0116 219
Innskudd fra kunder6 233 6866 668 5897 339 8937 745 8908 223 954
Annen gjeld1 101 3801 099 860910 431602 680895 741
Ansvarlig kapital (tellende)898 721977 6581 018 9271 198 9601 021 920
Sum gjeld og egenkapital8 287 5358 749 7249 273 3619 553 54110 147 834

 

Kapitaldekningsprosent19,9720,0819,9121,1121,69
Kjernekapitalprosent18,5217,5217,4718,9219,54
Ren kjernekapitalprosent14,9715,2715,3216,9817,56
Ren kjernekapitalprosent konsolidert med 18,74% av Verd Boligkreditt16,55
Uvektet kjernekapitalprosent10,1710,49
Uvektet kjernekapitalprosent konsolidert9,38

 

Gjennomsnittlig forvaltningskapital8 378 0228 768 8639 145 8499 573 29710 234 624

 

INNSKUDDSMASSENS SAMMENSETNING:20172016Endring
Bedriftskonto/Foreningskonto/Landbrukskonto i kredit613 115585 74827 367
Personkonto/Servicekonto870 155813 85856 297
Seniorkonto208 734203 9164 818
Boligsparing for ungdom (BSU)206 571190 87015 701
Plasseringskonto1 312 1221 262 76849 354
31 dagers innskudd676 014744 930-68 916
Kapitalkonti/Depositum828 756862 770-34 014
Innskudd kommuner, særvilkår, og andre.3 508 4873 081 030427 457
8 223 9547 745 890478 064