Resultatanalyse 2013 – 2017

Beløp i hele 1.000 kroner

Resultatanalyse 2013 – 2017(beløp i hele 1.000 kroner)
20132014201520162017
Renteinntekter og lignende inntekter369 502368 687323 283287 758293 890
Rentekostnader og lignende kostnader199 090201 812153 149112 670112 387
NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER170 412166 875170 134175 088181 503
Utbytte4 8097 0136 44014 7477 548
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester39 04842 57442 54338 92442 018
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester4 1654 3304 3094 2874 638
Nto. verdiendr. og gev/tap på val. og verdip. oml.m.3 1083 771-4 3074 7894 746
Andre driftsinntekter3 0022 7303 1623 2283 579
Netto andre driftsinntekter45 80251 75843 52957 40153 253
SUM DRIFTSINNTEKTER216 214218 633213 663232 489234 756
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader47 30547 17050 39138 84254 991
Administrasjonskostnader37 85939 12339 08837 74235 908
Ordinære avskrivninger6 5036 9657 0406 9336 534
Driftskostnader faste eiendommer3 0383 0432 7863 7762 841
Andre driftskostnader11 93813 54713 95514 70013 246
SUM DRIFTSKOSTNADER106 643109 848113 260101 993113 520
DRIFTSRESULTAT FØR TAP109 571108 785100 403130 496121 236
 – tap på utlån, garantier mv.38 49339 66933 17438 22141 278
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP71 07869 11667 22992 27579 958
Nedskr/revers. av nedskr. og gev/tap verdip. anleggsm.3 27116 489-300593
Skatt på ordinært resultat20 70419 60118 06821 26019 683
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET53 64566 00449 13171 01560 868

 

 Resultat i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital20132014201520162017
Renteinntekter og lignende inntekter4,414,203,533,012,87
Rentekostnader og lignende kostnader2,382,301,671,181,10
NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER2,102,092,031,831,77
Utbytte0,060,080,070,150,07
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester0,470,490,470,410,41
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester0,050,050,050,040,05
Nto. verdiendr. og gev/tap på val. og verdip. oml.m.0,040,04-0,050,050,05
Andre driftsinntekter0,040,030,030,030,03
Netto andre driftsinntekter0,480,590,560,470,52
Sum driftsinntekter2,552,582,592,302,29
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader0,560,540,550,410,54
Administrasjonskostnader0,450,450,430,390,35
Ordinære avskrivninger0,080,080,080,070,06
Driftskostnader faste eiendommer0,040,030,030,040,03
Andre driftskostnader0,140,150,150,150,13
Sum driftskostnader1,371,391,271,241,11
DRIFTSRESULTAT FØR TAP1,201,191,321,061,18
 – tap på utlån, garantier mv.0,460,450,360,400,40
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP0,850,790,960,660,78
Nedskr/revers. av nedskr. og gev/tap verdip. anleggsm.0,040,190,000,000,01
Skatt på ordinært resultat0,250,220,200,220,19
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET0,640,580,760,440,59